Rozwód.

Sprawy o rozwód bardzo często kojarzone są z bardzo długim i czasochłonnym postępowaniem sądowym. Bardzo często obarczone są elementem emocjonalnym, co jest zrozumiałe z uwagi na materię jakiej sprawa rozwodowa dotyczy. Można jednak przejść przez to nie rzadko trudne postępowanie minimalizując stres powierzając sprawę doświadczonemu adwokatowi.

Należy pamiętać, że w postępowaniu rozwodowym regulowane są kwestie w zakresie małoletnich dzieci stron. Kontakty, władza rodzicielska, alimenty, ale także Sąd orzeka o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania przez czas zamieszkiwania w nim rozwiedzionych małżonków.

rozwód tarnow adwokat kijak

Dlatego też do każdej sprawy podchodzę indywidualnie, bowiem każda sprawa należąca do kategorii rodzinnej wymaga rozsądnego rozważenia ochrony dobra rodziców, ale także, a nawet przede wszystkim małoletnich dzieci, celem znalezienia satysfakcjonującego i bezpiecznego rozwiązania.

Zakres prowadzonych spraw: rozwód z orzeczeniem o winie, rozwód bez orzekania o winie,  alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, podział majątku.

Dlatego, jeżeli szukasz doświadczonego adwokata od spraw rozwodowych z okolic Tarnowa, Dąbrowy Tarnowskiej skontaktuj się z Moją Kancelarią.

Odpowiedzi na często zadawane pytania :

Jaka jest różnica pomiędzy rozwodem a separacją?

O separacji, podobnie jak o rozwodzie, musi orzec sąd.  Separacja ma takie same skutki jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. Orzeczenie zarówno separacji, jak i rozwodu powoduje ustanie między małżonkami wspólnoty majątkowej.
Sąd orzeka o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi i może ograniczyć władzę jednego z rodziców zarówno przy rozwodzie, jak i przy separacji. Sąd orzeka również o alimentach na rzecz małoletnich dzieci stron.

Separacja może być zniesiona orzeczeniem sądu, co powoduje ustanie jej skutków. Rozwód powo­duje ostateczne rozwiązanie małżeństwa. Małżonkowie pozostający w separacji nie mogą zawrzeć innego związku małżeńskiego. Po orzeczeniu separacji małżonek, który na skutek małżeństwa zmienił nazwisko, nie może wrócić do nazwiska rodowego.

Czas trwania sprawy rozwodowej jest uzależniony w zasadzie od stopnia skonfliktowania stron postępowania i prezentowanych przez nich stanowisk. Jeśli strony zgodnie wnoszą o rozwód bez orzekania o winie, sprawa może zakończyć się rozwodem na pierwszym terminie rozprawy. W przypadku zgodnej woli stron możliwe jest przeprowadzenie mediacji w toku postępowania rozwodowego co do spornych kwestii. Może to w znacznym stopniu przyspieszyć przebieg postępowania.

Opłata stała od pozwu rozwodowego lub o separację wynosi 600 zł. Można ją uiścić na miejscu w sądzie, jak i przelewem na konto właściwego sądu okręgowego. Jeśli zajdzie taka konieczność, w trakcie procesu, sąd może również wezwać stronę o zaliczkę na biegłego czy na przeprowadzenie wywiadu kuratora.

Pozostałe Specjalizacje

Prawo Karne

Kompleksowa obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym.

Prawo Rodzinne

Repreznacja w sprawach rodzinnych m.in. w zakresie alimentów, władzy rodzicielskiej, kontaktów

Potrzebujesz pomocy prawnej? Przedstaw mi swoją sprawę.