Obszary Praktyk

Podejmując się prowadzenia spraw, bądź udzielając porady prawnej bardzo często spotykam się z sytuacją, że Osoba potrzebująca pomocy prawnej szuka profesjonalnej pomocy za późno, kiedy z uwagi na obwarowania prawne, realna pomoc jest znacznie utrudniona, dlatego tak ważna jest świadomość konsekwencji podejmowanych działań na poszczególnych etapach postępowania sądowego, które w konsekwencji determinują konkretne skutki prawne.

Oczywiście żadna sytuacja nie jest taka sama dlatego tak ważne jest indywidualne podejście do potrzeb każdego klienta.

Skontaktuj się ze mną, aby porozmawiać i poznać swoje prawa. Porada prawna nie zobowiązuje do zlecenia Kancelarii sprawy, ale może uświadomić, że powierzenie prowadzenia Kancelarii sprawy pozwoli na efektywne i korzystne rozwiązanie danego problemu.

 

 

Zakres Działalności

Rozwody

Zapewniam praktyczną pomoc w zakresie rozwodów, separacji, podziału majątku.

Więcej

Prawo Karne

Kompleksowa obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym.

Więcej

Prawo Rodzinne

Reprezentacja w sprawach rodzinnych m.in. w zakresie alimentów, władzy rodzicielskiej, kontaktów

Więcej

Prawo cywilne

Reprezentacja stron w sprawach związanych z szeroko rozumianym obszarem prawa cywilnego. Wsparcie na każdym etapie postępowania sądowego, a także doradztwo prawne.

– przygotowywanie pism procesowych ( pozwy, wnioski dowodowe, środki zaskarżenia)

– uczestnictwo w postępowaniach zarówno na etapie sądowym, jak i przedsądowym;

– porady prawne z zakresu prawa cywilnego;

– sporządzanie opinii prawnych

Prawo Spadkowe

Kompleksowa pomoc w zakresie prawa spadkowego i zagadnień z nim związanych.

–  sprawy o stwierdzenie nabycia spadku;

–  sprawy o dział spadku,

–  sprawy o zachowek,

– podważenie testamentu,

–  odrzucenie spadku;

Prawo pracy

Świadczenie usług i pomoc w sprawach z zakresu prawa pracy obejmująca usługi kierowane zarówno do pracowników jak i pracodawców.

  1. Reprezentacja stron w postępowaniach sądowych:

– sprawy o wynagrodzenie za pracę i przywrócenie do pracy,

– sprawy o mobbing;

– sprawy o ustalenie stosunku pracy;

– sprawy o przywrócenie do pracy;

– sprawy o odszkodowanie:

– sprawy o nadgodziny;

– sprawy o sprostowanie świadectwa pracy;

  1. przygotowywanie pism procesowych w sprawach sądowych;
  2. przygotowywanie umów;
  3. porady prawne z zakresu prawa pracy;

Prawo administracyjne

Praktyczna pomoc na każdym etapie postępowania administracyjnego.

– sporządzanie odwołań od decyzji organów administracji publicznej;

– zaskarżania uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego;

–  porady prawne z zakresu prawa administracyjnego;

–  pełna reprezentacja przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Stała obsługa prawna firm

Kompleksowa obsługa prawna firm polegająca przede wszystkim na analizie i sporządzaniu dokumentów, reprezentowaniu firmy w postępowaniu sądowym oraz bieżącym wsparciu prawnym.

– reprezentacja przed sądami, organami wymiaru sprawiedliwości oraz administracji publicznej i samorządowej z zakresu prawa gospodarczego, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa administracyjnego i karnego;

– egzekwowanie od dłużników należności, w tym przedsądowe wezwania do zapłaty;

– doradztwo i opieka prawna z możliwością pełnienia dyżurów w siedzibie Klienta na terenie miasta Tarnowa, bądź w miejscowościach ościennych;

–  przygotowywanie projektów umów;

– konsultacje, negocjacje przy zawieraniu kontraktów

Wiedz, Że Nie Jesteś Sam

Jestem tutaj, aby pomóc odnieść Ci sukces i chronić to, co cenisz najbardziej.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Przedstaw mi swoją sprawę.